Jaa sosiaalisessa mediassa

TUOMARI OIKEUSMURHASI TALOUSRIKOLLISEN KANNETTA MUKAILLEN

dfguiopöljhg

Juristien juhlapuheissa kuulee usein sanottavan; ”Jumalasta seuraava” - kansallinen hallusinaatio.

Tuomarin asema tai suorittamat oikeusmurhat, eivät ole yleisesti arvosteltavissa. Tuomari on julkisen sanan alla riippumaton, kunnioitettava ja lähes erehtymätön.

Vallan käytön suhteen jumalolentoon rinnastaminen on perusteltu ilmaisu, mutta siinä missä viisaus, älykkyys tai asiantuntijuus eivät ole toisiaan poissulkevia, eivät ne myöskään kulje aina käsikädessä.

TUOMARI

Tuomari on erehtyväinen maallikko, jonka lainkäyttövalta perustuu virka-asemaan, viime kädessä oikeustieteellisen tiedekunnan läpäistyyn tutkintoon. Siinä missä lääkärit antavat vääriä diagnooseja, merkitsevät kurkkusyövän ylätieinfektioksi tai käännyttävät aivokasvainpotilaan särkylääkkeen kanssa kotiin, myös tuomarit erehtyvät ja laiminlyövät velvollisuutensa.

Epäpätevä putkimies aiheuttaa vesivahingon, kampaaja pilaa toisinaan päivän, mutta huonon tuomarin nuijan alle joutuva, voi tuhoutua omaisuutta myöden. Käräjätuomarilla ei ole käytännön juridista vastuuta, sillä muutoksenhakumenettely siirtää vastuun viranhaltijalta seuraavalle taholle.

46000€ RIKOSHYÖTY TALOUSRIKOLLISELLE, OIKEUDEN SIUNAUKSELLA

Pysäköintiriidan oikeuskäsittelyn koko painoarvo kulminoitui käräjäoikeuden käsittelyyn. Parkkipate Oy ja KTC Finland Oy tiesivät; käräjätuomarin tuomion olevan ratkaiseva.

Käräjätuomari on harvoin lahjottu tai esteellinen, yleisimmin puolueeton auktoriteetti.

Uudenvuoden jälkeen 4.1.2018, käräjätuomari julkaisi tuomionsa, jonka perusteet olivat suoraan rikollisen kannekirjelmästä, vastaajan esittämän vastanäytön sivuuttaen.

Päätös ei ollut yllättävä, sillä tuomari ilmaisi vastaajan asiamiehelle ennen asian käsittelyä; ”kannattaako hankkia lupaa puolustaa vastaajaa” – juttu oli vähäpätöinen velkariita. Päätös oli lausuman perusteella - mietitty.

Tuomarin olisi lainsäädännön mukaan huolehdittava oikeussuojan antamisesta vastaajalle/syytetylle ja selvitettävä, mitä asiassa on todellisuudessa tapahtunut. Puolueeton auktoritatiivinen ratkaisu asiassa ei toteutunut, edes näytön punnitsemista ei tuomiokirjelmän perusteella suoritettu. 

Kantaja vetosi suosiollisiin ennakkopäätöksiin asiassa ja tuomari katsoi ne raskauttavina vastaajaa kohtaan, huolimatta oikeuslähdeopin perusperiaatteesta, jossa ennakkopäätökset eivät ole lainsoveltajaa sitova oikeuslähde, eikä sovellettavan lainsäädännön mukainen ensisijainen oikeuslähde.

Ennakkotapaukset olivat ainoastaan suosiolliset saattaa vastaaja kanteen mukaiseen vastuuseen.

Tuomari tuomitsi väärän vastaajan korvausvelvollisuuteen; ajaen syyttömän ulosottoon ja vuosien piinaan. Hovioikeus piti lähtökohtaisesti perustelluna pidettävän käräjäoikeuden tuomion voimassa.

 

Jarkko Hyöppönen

_____________________________________________

PERHEYRITYKSET PARKKIPATE JA KTC FINLAND TARKASTELUSSA: 

1/7 PARKKIPATE JA TÖRKEÄ PETOS

2/7 

3/7 

4/7 

5/7 TALOUSRIKOLLISEN AAKKOSET

6/7 HENKILÖKOHTAINEN KIRJE

7/7 ALLEKIRJOITA LAKIALOITE

 

TALOUSRIKOLLISUUS

2. SOFIA BELORF - TALOUSRIKOS VAI AVIOETU?