NÄKÖKANTA - Suomen Pysäköintialan Liitto ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa pysäköintialalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä etuja.

Yksityistä pysäköinninvalvonta-alaa aktiivisesti lobannut yhdistyksen puheenjohtaja Juha Sirelius on kieltäytynyt kommenttipyynnöstä sähköpostitse vastaanottamiensa Anyhelp.fi -sivuston artikkeleihin perehdyttyään. Sirelius osoitti kuitenkin MTV:lle antamassaan haastattelussa tukevansa edustamansa yhdistyksen jäsenenä toimivan Parkkipate Oy:n SPAL:n eettisten sääntöjen vastaista toimintaa.

Sirelius vertasi Parkkipaten 46000€ rikoshyödyllä saavuttamaa tapausta ”maitopurkin varastamiseen”, väittäen erittäin tuottoisan alan olevan kaikkea muuta kuin kultakaivos ja alalta poistuneen jo vuosia sitten ylilyönteihin syyllistyneet. MTV – Sirelius; "Ihmiset eivät välitä säännöistä”

Sireliukselle on pienintäkään epäilystä vailla selvää kuluttajien oikeusturvan vaarantavat alan ongelmat ja hän on hyvin tietoinen myös yhdistyksensä jäsenen Parkkipate Oy:n lukuisista oikeusriidoista ja kuluttajariitalautakuntaa työllistävistä aiheettomista maksumääräyksistä. Toimitusjohtajana Sirelius on sallinut oikeustoimet kuluttajia kohtaan vaatien kymmenien tuhansien (32t€) oikeudenkäyntikuluja kuluttaja asiakkaaltaan, jota rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kommentoi Uusi Suomi artikkelissa suorasanaisesti. Rikosoikeuden professori; "räikeän eriarvoista" 

SPAL:n tarkoittamiin yleisiin etuihin, ei voida katsoa kuuluvan lainvastaisen toiminnan suojelu ja edistäminen. Qpark Oy:n toimitusjohtajana toimiva Juha Sirelius saattaa kyseenalaiseksi julkisilla lausunnoillaan myös edustamansa yrityksen eettiset arvot, vaikka rikollisesta toiminnasta Qparkia ei ole syyttäminen.

Sirelius on tietoinen, että Parkkipaten toiminnan myötä, eduskunnassa on tullut uudelleen tarkasteluun edellisen valtioneuvoston perustuslakivaliokunnalle edennyt lakialoite joka raukesi vaalikauden päätyttyä. Pukilta kaalimaan vartijana, on täten odotettavissa kovaa lobbausta ja asiayhteyksiin nähden mielenkiintoisia kommentteja myös jatkossa.

 

Jarkko Hyöppönen