SUOMEN SUURIMMAN PYSÄKÖINTIHUIJAUKSEN TAUSTAA

Etkö iyy

Uudenmaan pysäköinti Oy, sittemmin Parkkipate Oy ryhtyi 1.4.2016 alkaneen laputtamisensa myötä rikoshyödyltään oikeushistorian laajimpaan pysäköintihuijaukseen. Talousrikostutkintayksikkö tutkii epäiltyjä esirikoksia ja oikeudelle esitettyä petoskannetta.

Perusteettomin kuljettajaa identifioimattomin maksumääräyksin, Parkkipate teki toimintatavoilleen tyypillisen rekisterimerkintärikoksen, luomalla asiakasrekisterin auton muuna haltijana olleen naisen nimiin, kuljettajaa selvittämättä.

Rekisterimerkintärikos mahdollisti perintätoimien siirtämisen Parkkipaten omistajan isän hallinnoimalle perintäyhtiölle KTC Finland Oy:lle, joka kohdisti pikaisesti 27.4.2016 agressiiviset perintätoimet asiakasrekisteriin merkittyyn naiseen, 1.haltijan ja ajoneuvon omistajan sijaan, kuljettajaa selvittämättä.

Parkkipatelle selvisi ensimmäisen maksumääräyksen jälkeen tilaamastaan Trafin haltija-asiakirjasta auton 1.haltija Jarkko Hyöppönen ja toisena haltijana ja vakuutuksenottajana toiminut yksityishenkilö. Myös reklamaatioista, jotka Parkkipate jätti tietoisesti käsittelemättä, vastaten niihin kuukauden viiveellä, kävi kiistatta ilmi, ettei nainen ollut kuljettaja.

Parkkipatelle selvisi pysäköintipaikalla aluevalvojien kanssa toistuvasti yhteen ottaneen miehen kuljettajuus, ilman pienintäkään erehtymisen mahdollisuutta. KTC Finland jatkoi silti naisen painostamista uhkaavin ja runsain maksukehoituskirjein ja oikeustoimilla uhkaavin vaatimuksin. Kuljettajan vaihtaminen olisi merkinnyt perintäkulujen mitätöitymistä, sillä kohde oli väärä.

Petoskanne käräjäoikeuteen rikoshyödyn realisoimiseksi

Käräjäoikeuden valmisteluistunnossa Parkkipate ja KTC Finland varmisti törkeällä asiakirjaväärennyksellä, että pääkäsittelyyn päästiin kuulustuttamaan omia todistajia ja esittämään valheellisia väittämiä vastaajaksi haastetun naisen osuudesta ajoneuvojen pysäköintiin. Naisen asianajaja ei tuonut asiakirjan lainvastaisuutta ilmi, vaikka sen sisältö kiistettiin, sillä väärennöksen haluttiin päätyvän virallisiin oikeudenkäyntipöytäkirjoihin valmisteluistunnon esittämän sijaan. 2019/5 hovioikeus pyysi asiakirjaa nähtäväkseen, mutta se oli kadonnut KTC:n asianajajalta, jolloin tutkintapyyntö törkeästä asiakirjaväärennöksestä saatettiin 2019/6  poliisille.

Käräjäoikeuden pääistunnossa kävi Parkkipaten omien asiakirjojen liitteistä selväksi, että Parkkipate oli ilman pienintäkään epäilystä tietoinen, missä autolle kuuluva virallinen pysäköintipaikka sijaitsi. Aluevalvontasopimusta tehdessä kartta alueen asukaspaikoista oli piirretty Parkkipaten myyntijohtajan toimesta. Tieto ajoneuvon virallisesta pysäköintipaikasta salattiin, reklamaatioiden perusteet ja esitetyt asiakirjat toistuvasti sivuuttaen.

Hovioikeuden pääistunossa kävi todistajan lausunnosta ilmi, että Parkkipate oli jättänyt tiedottamatta aluevalvontasopimuksen tehtyään alueen yritysosapuolia ja että liikennemerkit alueella olivat ristiriitaiset ja parkkipaikat tieliikennelain virallisin liikennemerkein mukaisin kyltein väärin merkittyjä. Laajan sairaala-alueen suuaukoille asetetut Parkkipaten sopimusehtokyltit olivat asianmukaisesti esillä, joka riitti käräjätuomarille, joka ei alan lainsäädännön puuttumisen vuoksi, tiennyt myöskään oikeuslähteenä sovellettavasta yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevasta kuluttaja-asiamiehen ohjeesta - pohja oikeusmurhatuomiolle oli otollinen.

Pysäköintiriidan oikeudenkäynneissä Parkkipaten rikollista toimintaa ei voitu käsitellä, sillä kyseessä oli siviiliprosessi ja todisteista huolimatta, rikoksesta ei ollut juridisesti pätevää poliisin esitutkinnan kautta muodostunutta näyttöä. 

 

Parkkipate Oy, UPV Uudenmaan pysäköinnin valvonta Oy, APV Alueellinen pysäköinninvalvonta Oy, Suomen Aluevalvonta Oy ja Cityparkki™, ovat Tomi Järvisen yhtiöitä, joiden kautta harjoitetaan samaa liiketoimintaa.

Pysäköintivalvonnan perintä- ja oikeustoimista vastaa aluehallintoviraston laillistama perintäyhtiö ja lakiasiaintoimisto KTC Finland Oy, joka toimii aputominimin; HuoletonPerintä KTC, PerintäLinja ja SisuPerintä. Omistajana Reijo Järvinen ja toimitusjohtajana Tapio Järvinen.

Perintäyhtiöillä on laaja tiedonsaantioikeus koskien velallisten ja kuluttajien tietoja, joita Parkkipate Oy ei ole oikeutettu saamaan. Pysäköintiriidoissa ajoneuvojen haltijoista ja asiakkaiksi rekisterimerkintärikoksella merkityistä kuluttajista voidaan perintäyhtiötä hyödyntämällä saada tietoja yhtiöille. Yksityisen pysäköinninvalvonta-alan rekisterimerkintärikokset